Eerste traject

Eerste traject Deventer Hanzestad en Deventer Erfgoedleerlijn met de Hagenpoort en de Paladijn

Met de Hagenpoortschool en de Paladijnschool is in het voorjaar van 2013 het eerste traject van start gegaan. Het eerste traject bestaat uit twee deelprojecten: het 1e pilotproject Deventer Hanzestad (project Vrienden Maken) en het vervolgpilot: Erfgoedleerlijn (project Vrienden Houden). Deventer Hanzestad vond plaats in schooljaar 2013-2014. In schooljaar 2014-2015 loopt het vervolgproject: de Erfgoedleerlijn.

Van het traject “Vrienden Maken” (zie onder) hebben we een video impressie laten maken;

 

Over Deventer Hanzestad
De scholen kozen het thema Deventer Hanzestad. In een projectgroep werd dit thema uitgewerkt tot een cultureel project rond de disciplines: cultureel erfoed, theater en beeldende kunst. Culturele instellingen, waaronder Deventer Musea, Kunstenlab, Stichting Cultureel Erfgoed Deventer en Leeuwenkuil kunstencentrum participeerden hierin. Aan de hand van specifieke trainingen werd het idee voor het pilotproject en het vervolgproject opgezet, met als einddoel dat deze scholen samen een leerlijn cultureel erfgoed opzetten. Daarnaast wil de Paladijn een leerlijn theater opzetten en wil de Hagenpoort haar leerlijn beeldende kunst verbeteren, waarna beide scholen deze kennis met elkaar zullen delen.

Eerste traject Deventer Hanzestad / Erfgoedleerlijn bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Voortraject 2013
  • Training Leerlijnen, sept/ okt 2013
  • Project Vrienden Maken, voorjaar 2014/ projectweek 3-13 maart 2014
  • Training Didactiek, jan-mrt 2014
  • Training Creatief Quotiënt, najaar 2014
  • Project Vrienden Houden, voorjaar 2015

Voortraject
Als opwarmertje voor het Deventer Hanzeproject bezochten alle groepen 5,6,7,8 van de Hagenpoort en de Paladijn de voorstelling Hansa! van Toneelschap Beumer & Drost in de Deventer Schouwburg op 17 september 2013. Deze voorstelling was ook opgenomen in het programma Cultuur & School en werd in totaal door ruim 550 leerlingen van tien Deventer basisscholen bezocht.

Project Vrienden Maken
De Hagenpoort en de Paladijn kozen voor een compact, gezamenlijk project rond het thema Deventer Hanzestad, dat in de projectweek van 3-13 maart 2014  werd uitgevoerd. De voorbereiding van deze week vond plaats in verschillende stappen. Onderdeel van deze stappen waren onder andere: de training leerlijnen voor de Paladijn en de Hagenpoort en educatief medewerkers van deelnemende culturele instellingen. De projectgroep Deventer Hanzestad zorgde ervoor dat de ideeën die voort kwamen uit de trainingen werden vertaald naar concrete projecten in de projectweek.

Training Leerlijnen

Oveleg in groepjes tijdens de eerste training over doorgaande leerlijnen in september 2013, verzorgd door Karin Kotte, trainer cultuureducatie, met de complete schoolteams van de Hagenpoort en de Paladijn en enkele educatief medewerkers van Deventer Cuturele instellingen.

Ter voorbereiding op de tweede training over doorgaande leerlijnen in oktober, maakten alle leerkrachten een mindmap met diverse ideeën voor de projectweek, uitgaande van één specifiek Deventer monument en hoe dat aan verschillende vakken en discplines verbonden kon worden. Download hier een prachtig voorbeeld rond de Deventer Muntentoren  van leerkracht Ellen van de Mozaïekschool mindmap Ellen.
Tijdens de tweede training op 18 oktober werden onder andere deze mindmaps in groepjes verder uitgewerkt. Aan het eind van deze training heeft het raamwerk voor de gezamenlijke projectweek vorm gekregen. Nu gaan de projectgroep en de deelnemers dit raamwerk verder invullen.

Aanvulling projectgroep 
Begin januari 2014 kreeg de projectgroep versterking van Norbert Busschers van Theatergroep Gajes, Frank Prinsen, Verhalen en Theater, Jowin Heemskerk van Theaterschip en beeldend kunstenaar Babet Olde Weghuis. Zij hielpen om een groot deel van de tot dusver bedachte ingrediënten in een verhalen- en  theater-raamwerk te zetten. Hierbinnen kregen o.a. de lessen beeldende kunst, onder auspiciën van de vakleerkracht van de Hagenpoort, een plaats en daarnaast ook lessen theater van docenten van Theaterschip. Daarnaast gingen alle leerkrachten zelf aan de hand van een format Hanzelessen maken op gebied van taal, rekenen en wereldoriëntatie. Zo werkten we met beide scholen toe naar een eigen Hanze theaterstuk op 13 maart in de Deventer Schouwburg! Uitnodiging 13 maart

Hanzewandelingen
Ter inspiratie voor de teams verzorgde verhalenverteller Frank Prinsen half januari 2014 twee wandelingen, waardoor de gebouwen die we uitkozen voor dit project veel meer betekenis kregen en hielpen om de Hanzetijd nog meer tot de verbeelding te laten spreken. De wandelingen werden met een gezamenlijke brainstorm onder genot van een drankje afgesloten.

Training Didactiek
Voor educatief medewerkers van alle Deventer culturele instellingen organiseerden Leeuwenkuil Kunstencentrum en Bureau Kunstcircuit deze training kosteloos.
De trainingen waren op 3 ochtenden in januari, februari en maart 2014.(zie de folder training pedagogisch 1).
De inschrijving voor deze training werd begin november 2013 gestart en was binnen twee weken vol. Begin 2015 en ook in 2016 worden vervolgtrainingen aangeboden. Mail voor meer info naar: marijke.blok@kunstcircuit.nl.

Projectweek Deventer Hanzestad
Op maandag 3 maart 2014 was het eindelijk zover. Na alle voorbereidingen kon de projectweek ‘Deventer Hanzestad’ op de Hagenpoort en de paladijn van start gaan. Alle leerlingen kregen lessen op gebied van beeldende kunst, dans en theater, allemaal in het teken van de Hanzetijd. Op donderdag 13 maart om 14.00 uur presenteerden de leerlingen de voorstelling ‘Hanze, Haring en Hommeles’ in de Deventer Schouwburg, als eindpresentatie van dit project.

Deventer Erfgoedleerlijn
In het najaar is de tweede projectgroep van start gegaan om het de Erfgoedleerlijn verder invulling te geven als vervolg op het Hanzeproject. Naast leerkrachten van De De Hagenpoort en de Paladijn wordt de projectgroep versterkt door theaterdocent Joyce Tuut van het Theaterschip en beeldend kunstenaar Babet Olde Weghuis.

Inloggen voor deelnemers Pilot Deventer Hanzestad en Erfgoedleerlijn
Log in om documentatie van de eerste pilot te downloaden.