Derde traject

Derde Traject, beeldende leerlijn voor scholen in de KEI13

Openbare basisschool De Flint en Montessorischool De KEIzer hebben zich aangemeld voor het derde traject. Daarnaast doet IBS de Steenuil mee met de lessen tijdens het project. De scholen zijn alle drie gevestigd in kindcentrum Kei13 in Deventer.

Het derde traject bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Voortraject 2014/ 2015
  • Training Leerlijnen, najaar 2015
  • Training Didactiek, nov. 2015/jan 2016
  • Project Vrienden Maken, voorjaar 2016
  • Training Creatief Quotiënt, mei/ juni 2016
  • Project Vrienden Houden, najaar 2016

Voortraject
Bij de start van het project is het projectteam samengesteld met leden van twee scholen De Flint en De KEIzer. Met het projectteam is het doel gesteld om samen een leerlijn beeldend te ontwikkelen. Het hoofdthema is ‘verbinding’, elke school kan daar met zelfgekozen subthema’s vorm en inhoud aan geven. En daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor een verbindend kunstwerk tussen Keizerslanden en Steenbrugge.

Training leerlijn beeldend
Kunstenlab is gevraagd om met enkele medewerkers deel te nemen aan de training leerlijn in najaar 2015, om elkaars expertise te versterken met inbreng van school, Leeuwenkuil en Kunstenlab.
Dinsdag 29 september is de eerste training door Karin Kotte en de tweede training is op dinsdag 10 november 15.00 – 19.00 uur.

Project Vrienden maken
Aan de hand van de uitkomst van de trainingen worden de beeldende lessen uitgewerkt en uitgevoerd in voorjaar 2016. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de bestaande methode ‘Laat maar zien’ en de kennis en ervaring van beeldend docenten van de Leeuwenkuil en Kunstenlab.

De resultaten van het project Vrienden Maken zijn hier te zien:


De Expositie

De series lessen werden afgesloten met een gezamenlijke expositie. Natuurlijk in het gebouw van Kei13 dat voor de gelegenheid werd omgedoopt tot “Het Kei Museum”, én met echte opening.

– foto’s van de opening –

 Foto’s van de expositie

P1010111
De centrale hal van Het Kei Museum
Een écht Museum
Een écht Museum

Poster Het kei MuseumWerk uit de lessen van Floor CoolsmaWerk uit de lessen van Janko Bartelink (Zeggis Digikunst)


De video’s die op De Animatie Machine te zien waren >>Werk uit de lessen van Marianne Wilts

Log in om documentatie van de derde pilot te downloaden.