Vierde traject

Vierde traject, een leerlijn Drama voor de drie basisscholen in Bathmen: De Dorpsschool, de Looschool en de Rythmeen

Het vierde pilot heeft een korter traject dan de voorgaande pilots:

  • Voortraject 2015/ 2016
  • Training Leerlijnen, najaar 2016
  • Project Vrienden Maken & Houden, voorjaar 2017

Voortraject
Met de drie scholen is een projectteam samengesteld dat heeft gekozen voor de discipline Drama. Het projectteam is het doel gesteld gezamenlijk een leerlijn binnen deze discipline te ontwikkelen. Tijdens de Training Leerlijnen zullen de scholen elk een visie op (de integratie van) drama onderwijs ontwikkelen en een plan maken voor het uitvoeren hiervan.

Training Leerlijn Drama
Onder leiding van Karin Kotte van kunstedu.nl en theaterdocent Joyce Tuut hebben de drie scholen gezamenlijk twee trainingsmiddagen gehad. Tijdens deze middagen hebben de docententeams van de scholen zelf ervaren hoe drama onderwijs vorm kan krijgen en hoe je hierbij kan putten uit online leerlijnen Klassespel en Dramaland. Verder hebben de teams een schoolvisie opgesteld mbt het drama onderwijs.

De drie scholen hebben elk de keuze gemaakt het traject in te zetten om een samenhang aan drama werkvormen en lessen te ontwikkelen die eenvoudig en flexibel in te bedden is in de bestaande lessen binnen de school. Drama vormt op deze manier een aanvulling op en verrijking van het reguliere curriculum én een manier om op school meer aandacht en ruimte te geven voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Project Vrienden Maken & Houden
Aan de hand van de uitkomst van de trainingen worden de drama lessen en werkvormen uitgewerkt en uitgevoerd in voorjaar 2017. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de methodes Dramaland en Klassespel en de kennis en ervaring van drama docenten van de Leeuwenkuil en het Theaterschip.

Voor een korte impressie van het vierde traject op de scholen in Bathmen zie het filmpje op onze homepage.

Link naar beveiligde pagina.