Tweede traject

Tweede pilot met de Nicolaasschool en de Sleutel: “Schalkhaar ontmoet elkaar – leerlijn muziek”

Met RK basisschool Nicolaas en OBS de Sleutel is in het voorjaar van 2014 het tweede traject van start gaan. Als werktitel kozen deze scholen: “Schalkhaar ontmoet elkaar”. De projectgroep van deze scholen heeft dit thema verder uitgewerkt tijdens het verloop van het project. Doel is een leerlijn muziek opzetten met verbindingen naar andere kunstdisciplines.


Het tweede pilot bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Voortraject 2013/ 2014
  • Training Leerlijnen, najaar 2014
  • Training Didactiek, jan/mrt 2015
  • Project Vrienden Maken, voorjaar 2015
  • Training Leerlijn Muziek, najaar 2015
  • Project Vrienden Houden, voorjaar 2016

Training Leerlijnen
De training leerlijnen heeft plaats gevonden in 2 sessies: op maandagmiddag 20 oktober op locatie Nicolaasschool en op woensdagmiddag 5 november op locatie de Sleutel. De teams van beide scholen volgende de training gezamenlijk.
Op 20 oktober begon Pieter Mols, trainer cultuureducatie, de middag met een interactieve lezing over de noodzaak om cultuur/ creativiteit met onderwijs te verbinden. Het tweede deel van deze middag bestond uit workshops, waarin de teams onder leiding van muziekdocenten aan den lijve ervaren hoe muziek en creativiteit gekoppeld kunnen worden. Op 5 november zijn de leerkrachten aan de slag gegaan met de leerlijn muziek van SLO. Aan de hand van de leerlijn hebben de leerlingen een start gemaakt van het ontwerpen van 8 muzieklessen per leerjaar.

Project Vrienden Maken
Met input van de leerkrachten van beide scholen ontwikkelen muziekdocenten van de Leeuwenkuil i.s.m. met LIMAI een reeks van acht muzieklessen als start van de leerlijn muziek. Deze lessen monden uit in een concert voor de onderbouw en een voor de bovenbouw van beide scholen in de kerk naast de Nicolaasschool op 17 april 2015 met medewerking van o.a. het Etty Hillesum Orkest.

Op vrijdag 17 april het project afgesloten met twee concerten in de Nicolaaskerk. De leerlingen waren erg onder de indruk van het optreden en de kerk. Er zijn per bouw acht muzieklessen ontwikkeld waardoor muziek een belangrijke plek in de school krijgt.

Training Leerlijn Muziek
Op vrijdag 16 oktober en dinsdag 10 november hebben de volgende trainingen plaatsgevonden. De beide schoolteams werden door de muziekdocenten verder geïnspireerd en uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met de muziekleerlijn in de klas.

Project Vrienden houden
In maart ’16 is een nieuwe ronde muzieklessen van gestart , waarbij de leerkrachten coaching op maat krijgen, tips en tools leren om toe te passen in de eigen klas en gebruik maken van bestaande muziek methodes PO zoals ‘Moet je doen – muziek’, ‘Eigen-Wijs’ en ‘Muziekmeester’.

Link naar beveiligde pagina.

IMG_3504