Meer informatie

Cultuureducatie met kwaliteit 2017 – 2020
Ook in de periode 2017-2020 blijft het Fonds voor Cultuurparticipatie investeren in goed cultuuronderwijs. De subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 in het primair onderwijs richt zich op een verdieping van wat in 2013-2016 is gerealiseerd én op het vergroten van het aantal deelnemende scholen.
De volledige subsidieregeling is nu te downloaden op de site van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Informatie over subsidie ‘impuls muziekonderwijs